Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 400€

By in ,
Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 400€

Ανοίγει μέσα στο επόμενο διάστημα πρόγραμμα επανακατάρτισης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα 400€. Το πρόγραμμα έχει στόχο την αναβάθμιση και την απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία και περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκληθεισών γνώσεων.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  1. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Όσοι έχουν ηλικία 18-45 ετών.
  3. Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  4. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Τι περιλαμβάνει

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 80 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα . Από αυτές, 12 ώρες θα πραγματοποιηθούν με δια ζώσης κατάρτιση, 48 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκατάρτιση και 20 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση.

Πιστοποίηση

Με την σωστή συμπλήρωση των ωρών κατάρτισης που απαιτεί το πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι οδηγούνται σε υποχρεωτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμφωνώ για την επεξεργασία και χρήση των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων, βάσει GDPR, από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., προκειμένου να ενημερώνομαι και να συμμετέχω σε προγράμματα κατάρτισης
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.

Ευρωεργασιακή Α.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 40 – ΤΚ 16342, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9942373
Email Επικοινωνίας: info@euroergasiaki.gr