ΔΥΠΑ - Πρόγραμμα επανακάταρτισης 30.000 ανέργων: Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την συμμετοχή σας στην κατάρτιση

By in ,
ΔΥΠΑ - Πρόγραμμα επανακάταρτισης 30.000 ανέργων:  Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την συμμετοχή σας στην κατάρτιση
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επανακατάρτισης 30.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 ευρώ.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να μπουν σε τμήματα κατάρτισης:
 
1. Βρίσκουμε στον κατάλογο επιτυχόντων τον κωδικό της αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε επιτυχόντες (Προσοχή ο κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος πρέπει ο ίδιος να κάνει τον έλεγχο μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr).
 
2. Επιλέγουμε φορέα κατάρτισης το ΚΕΚ  ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  προκειμένου να ενταχθούμε  άμεσα σε τμήματα εκπαίδευσης.
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη επανένταξή τους , στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.
 
Ο κάθε καταρτιζόμενος/η θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης και μετά την ολοκλήρωση θα συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 
Το Κ.Ε.Κ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., είναι εγκεκριμένος φορέας Κατάρτισης στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α. «Αναβάθμιση Δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες και συμμετέχει στον νέο κύκλο αιτήσεων του συγκεκριμένου προγράμματος για ανέργους.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9942373
E-mail: info@euroergasiaki.gr