ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

By in ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ σας δίνει, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/Κατασκευών» με πιστοποίηση στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων». ΚΑΝΤΕ την ΑΙΤΗΣΗ σας μέχρι τις 31 Μαΐου και αναβαθμίστε την επαγγελματική σας προοπτική σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα ΕΔΩ

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  είναι εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)  επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των ωφελουμένων  δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι, με μοναδική εξαίρεση, όπως επισημαίνεται παραπάνω, τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης του προγράμματος και οι δεξιότητες που προστίθενται στο βιογραφικό σας, αποτελούν ένα επιπλέον όπλο για την επαγγελματική σας ανέλιξη, καθώς σας πιστοποιούν  ως:

  1. Σύμβουλο Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του κλάδου της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων
  2. Σύμβουλο Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών

Η κατάρτιση 120 ωρών πραγματοποιείται  με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης  σύγχρονης και ασύγχρονης, δηλαδή σε καθορισμένες ώρες μαθήματος αλλά και σε ώρες τις οποίες εσείς επιλέγετε, με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό.

Ολοκληρώνοντας  το πρόγραμμα αποκτάται την εξειδίκευση και ταυτόχρονα την πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Επιπλέον το πρόγραμμα σας επιδοτεί με το ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα μαθήματος και συνολικά 600 ευρώ.

  • Δείτε τις λεπτομέρειες ΕΔΩ και επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9942373, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00–18.00. Θα σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση της αίτησης, θα σας ενημερώσουμε για όποια απορία έχετε.
    ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!