ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 400€

By in
ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 400€

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή παρέχει στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες ανάγκες στους χώρους εργασίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) από τη Δ.ΥΠ.Α. και προβλέπεται να καταρτισθούν και να επιδοτηθούν έως 150.000 εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα όπως και η βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος:

 • 80 ώρες συνολικής κατάρτισης
 • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση.
 • 48 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.
 • 20 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Ολοκλήρωση προγράμματος εντός 2 μηνών.
 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης έχει οριστεί σε 5 ευρώ (μικτά).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα που θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή:

 1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 3. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 4. Online Branding και Επικοινωνία 
 5. Κυκλική Οικονομία

Διαδικασία αίτηση συμμετοχής των εργαζομένων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon

—————————————ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ—————–

ΒΗΜΑ 1

 1. Επιλέγετε τον παραπάνω σύνδεσμο και εισέρχεστε στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISNET.
 2. Συμπληρωμένα θα βρείτε ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία.
 3. Συμπληρώνετε το φύλο και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας σας.
 4. Ακολούθως, αναρτάτε και τις δύο όψεις της ταυτότητα σας σε ηλεκτρονική μορφή (pdf,jpeg, κλπ).
 5. Συμπλήρωση αριθμού ΙΒΑΝ (Λογαριασμού που είστε Α΄ δικαιούχος).
 6. Συμπλήρωση ΔΟΥ στην οποία ανήκετε.

ΒΗΜΑ 2

 1. Συμπλήρωση στοιχείων διεύθυνσης και τηλεφωνικής επικοινωνίας (δήμος, πόλη, οδός, αριθμός, σταθερό-κινητό τηλέφωνο και email)

ΒΗΜΑ 3

 1. Συμπλήρωση και ανάρτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτικού επιπέδου (απολυτήριο λυκείου, πτυχίο, μεταπτυχιακό κλπ.)
 2. Συμπλήρωση και ανάρτηση πιστοποιητικού γνώσης αγγλικών.

ΒΗΜΑ 4

 1. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω gov.gr και ανάρτηση του στο αντίστοιχο πεδίο.
 2. ΥΠΟΒΟΛΗ
 3. Αφού υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας του ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ τον ΚΑΥΑΣ σας και να ενταχθείτε σε τμήμα κατάρτισης. 

Όροι συμμετοχής και αντικείμενα κατάρτισης

*Η ως άνω παροχή πραγματοποιείται εκτός πλαισίου προγράμματος.

*Προϋποθέτει την επιλογή του ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ως πάροχο κατάρτισης στο VOUCHER Εργαζομένων.

*80 ώρες αποκλειστικά εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

*Δωρεάν συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης.

*Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

Ψηφιακές δεξιότητες

1.Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D

2.Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

3.Cybersecurity     

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου 1 (Επεξεργασία Κειμένων, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου )
 2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου 2 ( Χειρισμός Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Παρουσιάσεις , Βάσεις δεδομένων)
 3. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

7.Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript), 

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

9.Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

10.Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων     

11.Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM

12.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

13.Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

14.Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

 1. Online Branding και Επικοινωνία  
 2. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Πράσινες δεξιότητες

1.Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building   

2.Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών Στις Φυσικές Καταστροφές

3.Διαχείριση Αποβλήτων

4.Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ

 1. Κυκλική Οικονομία,
 2. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων     

ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – Δ.ΥΠ.Α.

ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – Δ.ΥΠ.Α.