Νέο Voucher (525€) ανέργων για εκπαίδευση σε υπηρεσίες ασφαλείας

By in ,
Νέο Voucher (525€) ανέργων για εκπαίδευση σε υπηρεσίες ασφαλείας

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), για τη παροχή στους ωφελούμενους άδειας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας από το κράτος, με πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ και ΕΟΠΠΕΠ. Το πρόγραμμα αφορά 5.000 ανέργους από 18 έως 50 ετών.

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι διάρκειας 105 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 525€ (5€/ώρα εκπαίδευσης) και θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για Π.Ι.Α. (Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας) επιπέδου 1.

Με την σωστή συμπλήρωση της κατάρτισης θα ακολουθήσει η διαδικασία πιστοποίηση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους.

Προδιαγραφές Συμμετοχής Ωφελουμένων

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους
  2. Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών (έτος γέννησης από 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
  3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο).
  4. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
  5. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη.
  • Προσοχή: Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Α.Σ.:

Σχετικά με Άδεια Εργασίας σε ΙΕΠΥΑ και ΓΙΕ | Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ευρωεργασιακή Α.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 40 – ΤΚ 16342, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9942373
Email Επικοινωνίας: info@euroergasiaki.gr