ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ "ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ"

By in , ,
ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ "ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ"

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε «πράσινες δεξιότητες». Το επιδοτούμενο (5€/ώρα εκπαίδευσης) πρόγραμμα αφορά 25.00 ανέργους και 25.000 εργαζόμενους και θα είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άνεργοι

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης του ίδιου έργου.

Εργαζόμενοι

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης του ίδιου έργου.

Περιγραφή του προγράμματος


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€ (5 €/ώρα ανά ώρα εκπαίδευσης).
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τον διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμφωνώ για την επεξεργασία και χρήση των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων, βάσει GDPR, από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., προκειμένου να ενημερώνομαι και να συμμετέχω σε προγράμματα κατάρτισης
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.