ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

By in ,
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κ.Ε.Κ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., που είναι εγκεκριμένος φορέας Κατάρτισης στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α.  «Αναβάθμιση Δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμμετέχει στον νέο κύκλο αιτήσεων που θα ανοίξουν σύντομα για ανέργους.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν παίρνουν ή όχι το επίδομα ανεργίας.
  • Να είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών).
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλη δράση κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης

Το πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα επιλογής αντικειμένου στους καταρτιζόμενους μέσα από πολλά διαφορετικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, για τα οποία οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει

  • Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 50 έως 200, η οποία θα οδηγεί στην γνώση νέων ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας. 
  • Πιστοποίηση των συμμετεχόντων με βάση διεθνή πρότυπα αναγνωρισμένα σε όλη την Ε.Ε.

Εκπαιδευτικό επίδομα

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά.

Contact Us

Contact Us

First
Last