Κατάρτιση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

By in
Κατάρτιση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Στη διαδικασία εκκίνησης βρίσκεται η κατάρτιση για τους εργαζομένους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της δράσης “Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  για 25.000 άτομα οχτάμηνης εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων”

Υπενθυμίζεται ότι  δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης  περιλαμβάνει:

Δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό έως 80% του συνόλου των ωρώνκάθε προγράμματος

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προ­γράμματος κατάρτισης.

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης

 

  1. A. Οριζόντιες Δεξιότητες

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)  (120 ώρες)

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (120 ώρες)

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (120 ώρες)

Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (140 ώρες)

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (130 ώρες)

Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (120 ώρες)

Πρώτες βοήθειες (130 ώρες)

Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων  (120 ώρες)

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (120 ώρες)

Β. Εξειδικευμένες Δεξιότητες 

 

Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (130 ώρες)

 Εισαγωγή στα ψηφιακά Εεκπαιδευτικά Εργαλεία (120 ώρες)

 Χειρισμός Εργαλειομηχανών (120 ώρες)

 Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντηρητής Πρασίνου (120 ώρες)

 Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείρηση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (120 ώρες)

 Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (120 ώρες)

 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (120 ώρες)