Κανείς να μην μείνει πίσω

By in
Κανείς να μην μείνει πίσω

Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν την αγορά εργασίας αντιμέτωπη με ραγδαίες αλλαγές που οφείλονται εν μέρει στην ψηφιοποίηση, τις τεχνολογικές αλλαγές, το γήρας του πληθυσμού και το περιβάλλον.

Η στρατηγική ατζέντα της Ε.Ε. εμπεριέχει τη Δια Βίου Μάθηση ως βασικό στοιχείο και πεδίο υψηλής αποφασιστικής προτεραιότητας για την αντιμετώπιση ευρείας κλίμακας κρίσεων.

Μέριμνα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και των φορέων παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, είναι να διασφαλίζουν την συνεχή και χωρίς διακρίσεις  πρόσβαση στην εξέλιξη αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

Η συνεχιζόμενη μάθηση έχει  πολλαπλά οφέλη που ερμηνεύονται ως:

  • προσόντα σύγχρονα και προσαρμοσμένα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας
  • προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων
  • δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες σε όλες της κοινωνικές ομάδες

Η ανάπτυξη του τριγώνου γνώσης «εκπαίδευση, καινοτομία, γνώση» μας αφορά όλους και για το λόγο αυτό κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω.