Έρχεται  ο δεύτερος κύκλος του Voucher Εργαζομένων

By in ,
Έρχεται  ο δεύτερος κύκλος του Voucher Εργαζομένων

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος για την κατάρτιση εργαζομένων, όλων των τομέων της οικονομίας της χώρας μας, σε «Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες». Η κατάρτιση  γίνεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της «Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU»

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργαζομένων

  1. Θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους. Αναλυτικότερα αυτή χωρίζεται σε:

              1α. 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.

              1β. 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκατάρτιση.

              1γ. 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Με την σωστή ολοκλήρωση της κατάρτισης (συμπλήρωση των απαιτούμενων από το πρόγραμμα ωρών εκπαίδευσης), οι ωφελούμενοι οδηγούνται στην πιστοποίηση (ISO 17024) των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του διαστήματος κατάρτισης.  

  • Το Εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  1. Να έχουν οι ωφελούμενοι συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  2. Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα, έχοντας σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Η κατάρτιση αφορά όλους τους κλάδους εργαζομένων.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει με το άνοιγμα του δευτέρου κύκλου του προγράμματος.

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμφωνώ για την επεξεργασία και χρήση των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων, βάσει GDPR, από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., προκειμένου να ενημερώνομαι και να συμμετέχω σε προγράμματα κατάρτισης
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.

Ευρωεργασιακή Α.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 40 – ΤΚ 16342, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9942373
Email Επικοινωνίας: info@euroergasiaki.gr