ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ–ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

By in
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ–ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων–Ελευθέρων Επαγγελματιών, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Oι επιστημονικοί κλάδοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι:

  • Δικηγόροι
  • Οικονομολόγοι /Λογιστές
  • Μηχανικοί / αρχιτέκτονες
  • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Εκπαιδευτικοί και
  • Ερευνητές

H διάρκεια  του προγράμματος είναι 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν σε δύο (2) δόσεις το ποσό των 600€ που αποτελεί το Εκπαιδευτικό Επίδομα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τη λήξη του θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες η προβλεπόμενη πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

  • Δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα που ακολουθεί, ή στο email info@euroergasiaki.gr 

 

   

Επικοινωνηστε μαζι μασ!