ΕΙΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Η ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 2.500€

By in , ,
ΕΙΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Η ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 2.500€

Πρόγραμμα κατάρτισης για 20.000 απασχολούμενους στον τομέα του Τουρισμού -με εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.500€/5€ ανά ώρα εκπαίδευσης- έρχεται στο αμέσως επόμενο διάστημα από την Δ.ΥΠ.Α. Στόχος του επιδοτούμενου αυτού προγράμματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους σε αυτόν τον βασικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στην ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, συμπληρώνοντας την φόρμα την παρακάτω φόρμα, προκειμένου να ενημερωθείτε από το Newsletter μας για την έναρξη του προγράμματος, το άνοιγμα της πλατφόρμας για υποβολή αίτησης συμμετοχής και βέβαια για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης:

Ευρωεργασιακή Α.Ε. | ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. – ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (euroergasiaki.gr)

 1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
  Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται στις κάτωθι κατηγορίες καταρτιζόμενων:
  (α) τους εποχικά εργαζόμενους(πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων.
  (β) τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού.
  (γ) τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής     διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
 2. Δικαίωμα συμμετοχήςστα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί– που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
 3. (α) Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
  (β) Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολήλόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  (γ) Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  (δ) Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
  (ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.
 4. Για παράδειγμα όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις: Εστίασης, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Τουριστικά γραφεία, ακτοπλοϊκές εταιρίες, Κέντρα διασκέδασης, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κ.α.

 5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 6. Οι ειδικότητες, για τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:
  Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες. (250 ώρες)
 7. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. (250 ώρες)
 8. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη. (250 ώρες)
 9. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση. (250 ώρες)
 10. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. (250 ώρες)
 11. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA. (250 ώρες)
 12. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων. (250 ώρες)

Εφόσον οι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν σωστά το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τις απαιτούμενες από αυτό ώρες εκπαίδευσης, σε έως 2 προγράμματα κατάρτισης, τότε οδηγούνται στην πιστοποίηση του αντικειμένου πάνω στο αντικείμενο που έχουν διδαχθεί.  

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

 • 55 Καταλύματα
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

 

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU