Αναζητηση προσωπικου για εργασια σε συστηματα τηλεκαταρτισης - υλοποιησης προγραμματων καταρτισης ενηλικων

By in
Αναζητηση προσωπικου για εργασια σε συστηματα τηλεκαταρτισης - υλοποιησης προγραμματων καταρτισης ενηλικων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ηλιούπολη, με δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα, αναζητά προσωπικό για την κάλυψη δύο θέσεων εργασίας στους τομείς της υποστήριξης συστημάτων τηλεκατάρτισης και της διοικητικής υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων.

Περιγραφή θέσεων:

1η θέση: Εργασία σε συστήματα τηλεκατάρτισης.

• Οργάνωση και παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του e-learning
• Επεξεργασία δεδομένων (report) προγραμμάτων κατάρτισης

Απαιτούμενα προσόντα:

• Σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό την Πληροφορική, εναλλακτικά αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων πληροφορικής.
• Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
Επιθυμητά προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικούς φορείς, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

•Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρεται:

• Οκτάωρη ευέλικτη πενθήμερη εργασία δια ζώσης  ή με χρήση πακέτων τηλεργασίας.


2η θέση: Εργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων.

Αναζήτηση καταρτιζόμενων-ωφελούμενων προγραμμάτων
• Επικοινωνία με καταρτιζόμενους-ωφελούμενους προγραμμάτων κατάρτισης
• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ( ενδεικτικά : συλλογή δικαιολογητικών ωφελούμενων- επιχειρήσεων- φορέων, σύνταξη εκθέσεων, διαχείριση φακέλουυλοποίησης )
• Διοικητική υποστήριξη οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:


Σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό σε Οικονομικές και
 Κοινωνικές Επιστήμες
Πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αυξημένες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
Επιθυμητά προσόντα:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχους οργανισμούς, ΙΕΚ, ΜΚΟ, Κέντρα Δια βίου Μάθησης


Προσφέρεται:


• Οκτάωρη ευέλικτη πενθήμερη εργασία δια ζώσης  ή με χρήση πακέτων τηλεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο  email: info@euroergasiaki.gr