ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

By in
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», εξέδωσε την 2η πρόσκληση για την υλοποίηση της επιδοτούμενης Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 5003068. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19/04/2021 και ώρα 15:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση τους χρησιμοποιώντας το link που υπάρχει στο τέλος αυτού του άρθρου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να δηλώνουν στην ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της φόρμας Επικοινωνίας, τον κωδικό αίτησης (Αριθμός Πρωτοκόλλου) που τους έχει έρθει στο email τους.

 Όροι υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης

  1. Τα προγράμματα έχουν διάρκεια εκατό είκοσι (120) ώρες , οι οποίες δομούνται ως εξής:

Α) Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση είκοσι οχτώ (28) ώρες και

Β) Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση εξ αποστάσεως ενενήντα δύο (92) ώρες

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

  1. «Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων»
  2. «Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου τροφίμων»

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν.

Δείτε αναλυτικά την 2η Πρόσκληση στο παρακάτω αρχείο:

20210331_PROSKLHSH_2

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*Μετά την υποβολή της αίτησης σας έρχεται στο e-mail σας ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, τον οποίο δηλώνετε με ένα τηλεφώνημα στην ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ (210-9942373), είτε συμπληρώνοντας τον στην φόρμα Επικοινωνίας που υπάρχει στο site και αναγράφοντας, εκτός από τα στοιχεία τους και τη φράση ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΕ.