ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
By in

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως ένας από τους κορυφαίους φορείς κατάρτισης της χώρας, στην πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής…