ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
By in

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   Η Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., έχει εναρμονιστεί και εφαρμόζει  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) από τον  ΜΑΡΤΙΟΣ…