ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SERVICE OVERVIEW

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων.

Η αποστολή του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

  • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
  • να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Ο Εργοδότης που απασχολεί έως 50 άτομα προσωπικό και η επιχείρησή του εντάσσετε στους ΚΑΔ με χαμηλή επικινδυνότητα (Γ κατηγορίας), μπορεί να Επιμορφωθεί ο ίδιος και να ασκεί τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Μετά την ολοκλήρωση του Πρόγραμμα Επιμόρφωσης το οποίο διαρκεί 10 ώρες και πραγματοποιείται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ, χορηγείται Βεβαίωσης Επιμόρφωσης.

Το κόστος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας είναι 70,00€ και αρκεί μόνο να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής.

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή χορηγεί Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τον οποίο η επιχείρηση καλύπτεται για μεταβολές στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με κα Χασαπλαδάκη Ζωγραφιά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 17:00 στα τηλέφωνα 210 9942373 και 210 9916511 και στο e-mail info@euroergasiaki.gr.

 

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*