Καταρτιση και Πιστοποιηση Ικανοτητων και Δεξιοτητων Εργαζομενων στον κλαδο διαχειρισης αγροτικων αποβλητων και στην υγιεινη, ασφαλεια και ποιοτικο ελεγχο τροφιμων

Καταρτιση και Πιστοποιηση Ικανοτητων και Δεξιοτητων Εργαζομενων στον κλαδο διαχειρισης αγροτικων αποβλητων και στην υγιεινη, ασφαλεια και ποιοτικο ελεγχο τροφιμων

SERVICE OVERVIEW

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αποκτήσουν, με επιδότηση 5€/ώρα, επιπλέον δεξιότητες σε έναν τομέα που αποτελεί το μέλλον στον συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα, βρίσκεται στην εκκίνησή του. Το πρόγραμμα αφορά την υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 865 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, στο σύνολο των δεκατριών περιφερειών της χώρας.

Τίτλοι προγραμμάτων:

  • Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων και
  • Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων.

Στόχοι και επιπλέον δεξιότητες

Με την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης οι ωφελούμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα αξιολόγησης και αποτίμησης της κατάστασης διαχείρισης αγροτικών απορριμμάτων και αποβλήτων, της διαχείρισης γεωργικών απορριμμάτων, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, των κενών συσκευασίας τροφίμων μιας μονάδας και της διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων.

Με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης θα αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις τεχνικές υγιεινής και ασφάλειας και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων.

Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην ενίσχυση το παραγωγικού ιστού της χώρας μέσω της αναβάθμισης της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της δυνατότητας επαγγελματικής κινητικότητας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ευημερίας στο σύνολο της κοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

 

              ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ:  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο της μικτής (blended) κατάρτισης (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και συμβατική κατάρτιση)

Η δράση περιλαμβάνει  5 υποέργα, ανά Περιφέρεια:

– Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, 521 ωφελούμενοι.

– Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, 134 ωφελούμενοι.

– Αττική, 146 ωφελούμενοι.

– Στερεά Ελλάδα, 54 ωφελούμενοι.

– Νότιο Αιγαίο, 10 ωφελούμενοι.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών οι οποίες υλοποιούνται ως εξής:

– 4 ώρες με συμβατική κατάρτιση

– 24 ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση

– 92 ώρες εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) διενεργούνται εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ στο τηλέφωνο: 210 9942373. Δε-Πα, ώρες 9.00–17.00

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*