ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ

SERVICE OVERVIEW

Προγράμματα Επιμόρφωσης «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση των τροφίμων ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ΩΦΕΙΛΟΥΝ να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων».

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η διάρκεια του είναι 8-10 ώρες και υλοποιούνται από πιστοποιημένους στο μητρώο του ΕΦΕΤ εκπαιδευτές. Δείτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Κόστος Συμμετοχής – Διαδικασία:

Το κόστος για την συμμετοχή στα πρόγραμμα κατάρτισης είναι 50,00€ ανά καταρτιζόμενο.
Τα προγράμματα κατάρτισης διαμορφώνονται ανάλογα με το ωράριο εργασίας της επιχείρησης.
Με την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, το ΚΕΚ παρέχει Βεβαίωση Εγγραφής σε Τμήμα Κατάρτισης, με την οποία καλύπτεστε έως ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση.

Πληροφορίες- επικοινωνία- εγγραφές:

Το κόστος για την συμμετοχή στα πρόγραμμα κατάρτισης είναι 50,00€ ανά καταρτιζόμενο.
Τα προγράμματα κατάρτισης διαμορφώνονται ανάλογα με το ωράριο εργασίας της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με κα Χασαπλαδάκη Ζωγραφιά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 17:00 στα τηλέφωνα 210 9942373 και 210 9916511 και στο e-mail info@euroergasiaki.gr.

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*