Στέλεχος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων

 1. Βασικές Αρχές Τουρισμού και Τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
 3. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Δεξιότητες Πωλήσεων
 4. Εξυπηρέτηση Πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
 5. Βασικές Αρχές Λογιστικής, Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
 6. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας- Τεχνική Επικοινωνίας
 7. Διοίκηση προσωπικού
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διοργάνωση Τουριστικών Πακέτων

 1. Χρήση Η.Υ, χρήση σύγχρονων πακέτων λογισμικού γραφειου / εφαρμογές τπε στον τουρισμό
 2. Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου
 3. Βασικές αρχές τουρισμού και τουριστική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης.
 4. Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία – ταξιδιωτικοί οδηγοί.
 5. Τουριστικό μάρκετινγκ και δεξιότητες πωλήσεων
 6. Εξυπηρέτηση πελατών: τομείς τουριστικών υπηρεσιών & εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 7. Βασικές αρχές λογιστικής, μηχανογραφημένο λογιστήριο
 8. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας- τεχνική επικοινωνίας
 9. Οριζόντιες δεξιότητες

Υπεύθυνος Εστιατορικών Μονάδων

 1. Εστιατορική τέχνη
 2. Στοιχεία εργατικού εμπορικού δικαίου
 3. Διοίκηση προσωπικού
 4. Ενιίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας –τεχνικές επικοινωνίας
 5. Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας / ΜηχανοργΆνωση εστιατορίου
 6. Οριζόντιες δεξιότητες

Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης και εφαρμογής Τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας
 2. Εισαγωγή στη διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων – Μέθοδοι διερεύνησης και σχεδιασμού του περιεχομένου των πολιτιστικών εκδηλώσεων
 3. Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων
 4. Απολογισμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων
 5. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας- Τεχνική Επικοινωνίας- Δημόσιες Σχέσεις
 6. Οριζόντιες δεξιότητες

Στέλεχος υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 1. Δημόσιες Σχέσεις στον τουριστικό τομέα
 2. Επικοινωνία / επικοινωνιακος προγραμματισμος
 3. Τουριστικό μάρκετινγκ και δεξιότητες πωλήσεων
 4. Χρήση Η.Υ - Χρήση σύγχρονων πακέτων λογισμικού γραφείου / εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στον τουρισμό
 5. Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων -βασικές αρχές οργάνωσης προσωπικού
 6. Διαχείριση ποιότητας
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

F & B Management

 1. Εισαγωγή στον Οικονομικό Έλεγχο και στις Αγορές
 2. Η λειτουργία του επισιτισμού μιας Ξενοδοχειακής μονάδας σε Απόλυτους αριθμούς
 3. Διοίκηση Επισιτισμού
 4. Χρήση Η.Υ - Χρήση σύγχρονων πακέτων λογισμικού γραφείου / εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στον τουρισμό
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ξενοδοχιακή λογιστική

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 2. ΜΑΙΝ COURANTE
 3. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ –ΜΙΝΙ BARS –POOL BARS
 4. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
 5. ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΣ (ΙΔΙΩΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΒΣ )
 6. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
 7. ΜΑΙΝ COURANTE –ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
 8. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ /2238
 9. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 10. ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
 11. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ασφάλεια τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης (HACCP)

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων - Ορολογία – Ορισμοί –Ασφαλή και Μη Ασφαλή Τρόφιμα
 2. Είδη κινδύνων – Επιμολύνσεις – Μιάνσεις – Κανόνες Ορθής Διαχείρισης Προϊόντων-Αιτίες τροφικών δηλητηριάσεων
 3. Νομοθετικό πλαίσιο - Σύστημα – Αρχές HACCP
 4. Ατομική υγεία και Υγιεινή χειριστών τροφίμων – Εκπαίδευση προσωπικού – Διαχείριση ατυχημάτων – τραυματισμών - ασθενειών
 5. Εγκαταστάσεις μαζικής εστίασης - Σχεδιασμός – Συντήρηση – Προληπτικά μέτρα - Εξοπλισμός των χώρων μαζικής εστίασης - Συντήρηση
 6. Παραλαβή τροφίμων - πρώτων υλών – λοιπών βοηθητικών υλικών (π.χ συσκευασίες) - Αποθήκευση – Συντήρηση τροφίμων - Ψύξη – Κατάψυξη – Ξηρή αποθήκευση - Κανόνες Ορθής Αποθηκευτικής Πρακτικής - Επεξεργασία τροφίμων και προετοιμασία γευμάτων - Χειρισμός τροφίμων μετά την προετοιμασία - Αναλύσεις τροφίμων
 7. Τήρηση αρχείων και παρακολούθηση - Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση – Διαχείριση απορριμμάτων – απολυμαντικών – καθαριστικών - Ενημέρωση για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Παραδείγματα
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Οροφοκομία

 1. Ποιος είναι ο ρόλος του τμήματος οροφοκομίας
 2. Είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του πελάτη.
 3. Καθαριότητα δωματίου, μπάνιου και κοινόχρηστων χώρων / Σωστή χρήση χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων.
 4. Σωστή μεταφορά επίπλων
 5. Νυχτερινή υπηρεσία δωματίων
 6. Ενδυμασία και εμφάνιση προσωπικού
 7. Εύρεση χαμένων αντικειμένων και διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
 8. Κανόνες για αποφυγή παρεξηγήσεων
 9. Έλεγχος ορόφων και κοινόχρηστων χώρων.
 10. Συμπεριφορά προσωπικού προς τους πελάτες / Εξυπηρέτηση V.I.P.
 11. Συνεργασία με συναδέλφους
 12. Επικοινωνία με πελάτες στα αγγλικά- χρήσιμες λέξεις & εκφράσεις
 13. Οριζόντιες Δεξιότητες

Front Desk: Υποδοχή και Εξυπηρέτηση στο Ξενοδοχείο

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 2. Τουριστικό Marketing -Βασικές αρχές, ορισμοί και αρχές του Marketing
 3. Υποδοχή
 4. Μαζική Εστίαση και Προμήθειες Ξενοδοχείων
 5. Υπηρεσία Ορόφων
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικές Πωλήσεων για Στελέχη Τμημάτων Κρατήσεων

 1. Τύποι πελατών και πώς να τους αναγνωρίζετε
  Ανάγκες πελατών και πώς να τις διαβλέπετε
 2. Βασικές αρχές επιτυχημένων πωλήσεων
 3. Σημασία της καλής γνώσης του προϊόντος για μια επιτυχημένη πώληση Ενσωματώνοντας το “up-selling” σαν μέρος της διαδικασίας του check-in
 4. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές “up-selling” για την προώθηση δωματίων υψηλότερης κατηγορίας
  Χρησιμοποιώντας ελκυστικές περιγραφές δωματίων για να κερδίσετε τον πελάτη και να προχωρήσει στην κράτηση
 5. Πώς να αναγνωρίζετε ευκαιρίες για cross selling
  Η σημασία του cross selling για όλη την ξενοδοχειακή μονάδα
 6. Κερδίστε έδαφος μπροστά στον ίδιο τον πελάτη, χρησιμοποιώντας cross selling techniques.
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες