• Αρχές και Αξίες της Κοινωνικής Οικονομίας
  • Το θεσμικό πλαίσιο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
  • Το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον στην οικονομία και την κοινωνία
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις-ίδρυση, προβλήματα, προοπτικές
  • Ασφαλιστική και φορολογική λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων- υποχρεώσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες και σχέδιο κατάρτισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας