• Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
  • Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (isps code)
  • Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση X-RAY (Ελεγκτές Ασφαλείας)
  • Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV)
  • Αποτελεσματική Γραμματεία και Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
  • Merchandising για καταστήματα λιανικής

Για αναλυτικές πληροφορίες και σχέδιο κατάρτισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας