Σύγχρονες τεχνικές για αποτελεσματικές πωλήσεις

 1. Εισαγωγή στο Marketing
 2. Πώληση (ο πωλητής λύτης των προβλημάτων, προγραμματισμός χρόνου και οργάνωσης περιοχής)
 3. Τεχνικές επικοινωνίας
 4. Προγραμματισμός επισκέψεων
 5. Εισαγωγή στην ανάλυση διαπροσωπικών συναλλαγών
 6. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση-πώληση
 7. Ψυχολογία στις πωλήσεις- Εξυπηρέτηση Πελατών
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

 1. Personal Profile system
 2. Ο πελάτης: η προσαρμογή του πωλητή στο στυλ συμπεριφοράς του πελάτη
 3. Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση
 4. Τεχνικές χειρισμού ειδικών προβλημάτων
 5. Ικανοποίηση δυσαρεστημένων πελατών
 6. Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών και διατήρηση του πελάτη
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Πώληση- Διαπραγμάτευση και after sales service

 1. Πωλήσεις (ο ρόλος του customer manager, τάσεις λιανεμπορίου, δομημένη εμπορική πώληση κλπ)
 2. Διαπραγμάτευση (προσφορά και διαπραγμάτευση, προτάσεις για εμπορικές πωλήσεις κλπ)
 3. After Sales Service (χαρτογράφηση αποφάσεων & ρόλοι, στρατηγική διαχείριση επαφών, διαπροσωπικό στυλ κλπ)
 4. Role Play (προετοιμασία, ανασκόπηση γνώσεων
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικές τηλεφωνικής είσπραξης

 1. Ο ρόλος του Ελεγκτή των Υπολοίπων
 2. Τα βήματα κλειδιά για ένα πετυχημένο τηλεφώνημα
 3. Η επικοινωνία από το τηλέφωνο
 4. Πείθω τον πελάτη να πληρώσει
 5. Το ξεπέρασμα των δυσκολιών
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Αποτελεσματικές Στρατηγικές Internet Marketing

 1. Προώθηση ιστοσελίδας
 2. Περιεχόμενο ιστοσελίδας
 3. Email marketing
 4. Social Media Marketing
 5. Google Ads
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Βασικές αρχές σύγχρονου marketing – ικανοποίηση πελατών

 1. Βασικές Αρχές Marketing & Επικοινωνίας
 2. Σχεδιασμός Πλάνου Marketing
 3. Έρευνα Αγοράς & Στόχευση Κοινών
 4. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 5. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 6. Ανάπτυξη Προϊόντος & Μάρκας
 7. Δημοσιές Σχέσεις / Διαφήμιση & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 8. Merchandising, Συσκευασία
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Πελατοκεντρική Προσέγγιση Πωλήσεων σε Περίοδο Κρίσης

 1. Ο σύγχρονος ρόλος του Πωλητή ως Συμβούλου Αγορών σε περιόδους ύφεσης
 2. Πως θα μιλήσετε στους Πελάτες σας για Οφέλη και όχι για Χαρακτηριστικά
 3. Πως θα ξεχωρίσετε τον Πελάτη (client) από τον Καταναλωτή (consumer) και τι μηνύματα πρέπει να περάσετε στον κάθε έναν
 4. Αντίρρηση! η χρυσή ευκαιρία για πώληση! πως θα την διαχειριστείτε
 5. Η δύναμη των ερωτήσεων και η ενεργητική ακρόαση. Διαβάστε τι σημαίνει πραγματικά η κάθε αντίρρηση
 6. Η διερεύνηση των πραγματικών αναγκών και η λίστα των επιχειρημάτων σας
 7. Εισπράξεις οφειλών από τους πωλητές - τεχνικές για να εισπράξετε τα χρήματα που σας οφείλουν
 8. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales support)
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Visual Merchandising

 1. Ο ρόλος του Visual Merchandiser, σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων, καταναλωτών, εμπορικών ταυτοτήτων (corporate identity) και εμπορικών χώρων
 2. Πηγές ενημέρωσης και έμπνευσης (Περιοδικά - ιστοσελίδες)
 3. Η διαφορές μεταξύ της παρουσίαση και της προβολής. Από τη σωστή επιλογή προϊόντων στην κατάλληλη τοποθέτησή τους και προβολή. (κανόνες σύνθεσης & προβολής)
 4. Η σημασία του χρώματος στην προβολή προϊόντων. Κανόνες χρωματικών συνδυασμών και αντιθέσεων
 5. Η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας μέσω του σωστού συνδυασμού προϊόντων, εξοπλισμού και props. Visual Merchandising και εποχικότητα (πόσο συχνά πρέπει να αλλάζει μια βιτρίνα/ ένα display
 6. Προγραμματισμός των εργασιών του Visual Merchandiser. Τρόποι επικοινωνίας των ιδεών και προτάσεων μέσα και έξω (βιτρίνα) από το κατάστημα. Από το πλάνο ομαδοποίησης προϊόντων στην εφαρμογή των αλλαγών
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Στρατηγική Ανάπτυξης Πωλήσεων σε Περίοδο Κρίσης

 1. Ανάλυση και κατάταξη του πελατολογίου
 2. Οργάνωση ετησίου, μηνιαίου και εβδομαδιαίου προγράμματος επισκέψεων σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
 3. Προγραμματισμός επίσκεψης και στοχοθέτηση ανά πελάτη. Τι αναμένω από την επίσκεψη μου, πότε και πως πρέπει να κλείσω την πώληση
 4. Η δημιουργία του κατάλληλου σχήματος παρουσίασης που θα προσελκύσει τον πελάτη για δράση
 5. Οφέλη που θα αποκομίσει ο πελάτης από την χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών, στις σημερινές συνθήκες ύφεσης
 6. Η καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών που θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και επιχειρηματολογία της νέας επίσκεψης στον ίδιο πελάτη, με σκοπό το κλείσιμο της πώλησης
 7. Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες: πως θα γίνει προιόν/ υπηρεσία, απαραίτητο στον πελάτη και όχι είδος πολυτελείας
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Εξαγωγικό Marketing

 1. Εισαγωγή στο Διεθνές εμπόριο
 2. Μέγεθος επιχείρησης και παράγοντες επιτυχίας στις ξένες αγορές
 3. Κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και η σημασία του για την κατάκτηση μιας ξένης αγοράς
 4. Δίκτυα διανομής και πολιτική προσέγγισης τους
 5. Τιμολογιακή πολιτική
 6. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος – Κάθετη και οριζόντια διαφοροποίηση
 7. Συλλογή πληροφοριών, έρευνα αγοράς και στρατηγική ανάπτυξης στις ξένες αγορές
 8. Ο ρόλος και η σημασία της συσκευασίας. Πολιτικές προβολής ενός προϊόντος
 9. Brand name και η συμβολή του στις πωλήσεις
 10. Μέσα προώθησης και προβολής του προϊόντος
 11. Οριζόντιες Δεξιότητες
Για αναλυτικές πληροφορίες και σχέδιο κατάρτισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας