Εκπαίδευση Νέων Μηχανικών

 1. Υποδοχή καταρτιζομένων – Έναρξη – Εισαγωγή – Ενημέρωση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Γειώσεις
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC)
 4. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ AC & DC – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ AC
 5. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ – UPS
 7. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)
 9. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Σύγχρονες εξελίξεις στην κατασκευή, επισκευή & εγκατάσταση μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού

 1. Σύγχρονες μέθοδοι κατεργασιών μεταλλικών προϊόντων και τυπικές εργαλειομηχανές
 2. Συναρμολόγηση, εγκατάσταση, ρύθμιση και αποσυναρμολόγηση μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών
 3. Μέθοδοι επισκευής και συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 4. Υπολογιστικά συστήματα σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων (CAD/CAM)
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

 1. Εισαγωγή στην τεχνολογία της συγκόλλησης – βασικές αρχές
 2. Υλικά και τρόποι συγκολλήσεων – ιδιότητες συγκόλλησης
 3. Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
 4. Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas) - Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG (Tungsten Inert Gas)
 5. Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) και κοπή
 6. Eτερογενεις συγκολλήσεις (μαλακές-σκληρές) προηγμένες μέθοδοι (υπερηχοι- laser-τριβη-plasma)
 7. Eφαρμογές και ποιότητα Συγκολλήσεων
 8. Έλεγχος Συγκολλήσεων
 9. Οικονομικά Στοιχεία
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικός Μηχανουργός

 1. Εισαγωγή στην μηχανουργική τεχνολογία
 2. Υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες
 3. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Μη συμβατικές Κατεργασίες
 6. Εργαλεία – παράμετροι κατεργασιών
 7. Τυπικός εξοπλισμός μονάδων
 8. Προηγμένα βιομηχανικά συστήματα
 9. Οργάνωση Παραγωγής
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

 1. Εισαγωγή στην μηχανουργική τεχνολογία
 2. Υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες
 3. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Μη συμβατικές Κατεργασίες
 6. Συντήρηση εργαλειομηχανών
 7. Τυπικός εξοπλισμός μονάδων
 8. Εργαλειομηχανές CNC
 9. Οργάνωση Παραγωγής
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Χυτηρίου

 1. Εισαγωγή στη μέθοδο της χύτευσης – Βασικές διεργασίες
 2. Λειτουργία κλιβάνων τήξης μετάλλων
 3. Κατασκευή καλουπιών με κύρια μηχανήματα
 4. Μεταφορά τήγματος και απόχυση αυτού σε καλούπια
 5. Αφαίρεση του χυτού από το καλούπι
 6. Μηχανικός καθαρισμός του χυτού
 7. Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του χυτού, καθώς και δειγματοληψία
 8. Πρωτοβάθμια συντήρηση εξοπλισμού του χυτηρίου
 9. Συμμετοχή στην βελτιωτική αλλαγή
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτομάτου Ελέγχου

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
 2. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 3. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
 4. Βιομηχανική Πληροφορική
 5. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 6. Μετρήσεις – Αισθητήρια
 7. Ηλεκτρολογία
 8. Μηχανολογία
 9. Σήματα και Συστήματα
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Ελασματουργός

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Ελασμάτων και κατασκευών
 2. Υλικά και ιδιότητες τους
 3. Εποπτικός έλεγχος κατασκευής και τοποθέτησης
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 6. Σχεδίαση κατασκευών από ελάσματα
 7. Μηχανολογία
 8. Εργαλειομηχανές CNC
 9. Τεχνολογία κατασκευών
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στην Αμμοβολή & στην Υδροβολή
 2. Μέθοδοι Καθαρισμού και Προστασίας μεταλλικών επιφανειών
 3. Ψηγματοβολή και Αποξεστικά μέσα
 4. Κατηγορίες και περιγραφή Υδροβολής
 5. Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 6. Μέτρα προστασίας κατά την Αμμοβολή
 7. Εξοπλισμός και μηχανήματα Αμμοβολής
 8. Εξοπλισμός και μηχανήματα Υδροβολής
 9. Έρευνες για την επίδραση της αμμοβολής στους εργαζόμενους
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ηλεκτρολόγος

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 2. Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμογές
 3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 4. Ηλεκτρονικά Ισχύος
 5. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 6. Ηλεκτρολογικό Υλικό
 7. Κινητήρες και Μηχανές Ισχύος
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Έρευνες για την επίδραση της αμμοβολής στους εργαζόμενους
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Ξυλουργός

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή
 2. Δομή Ξύλου
 3. Ιδιότητες Ξύλου
 4. Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά
 5. Μηχανική Επεξεργασία Ξύλου
 6. Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου
 7. Εσωτερική Διακόσμηση
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Επεξεργασία Επιφανειών και Φινίρισμα
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Ψυκτικός

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Ψυκτικές Εγκαταστάσεις
 2. Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών
 3. Τεχνολογία Ψύξης
 4. Τεχνολογία Κατασκευών
 5. Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 6. Σχεδίαση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 8. Συμπιεστές
 9. Κλιματισμός
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Σωληνουργός

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Σωληνουργίας
 2. Υλικά και τρόποι συγκολλήσεων – ιδιότητες συγκόλλησης
 3. Εποπτικός έλεγχος συγκόλλησης – αξιολόγηση αποτελέσματος
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 6. Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων
 7. Μηχανική Ρευστών
 8. Στοιχεία Μηχανών για Σωληνουργία
 9. Τεχνολογία Κατασκευών
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Ικριωμάτων (Σκαλοσατζής)

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Ικριωμάτων
 2. Υλικά και ιδιότητες τους
 3. Εποπτικός έλεγχος κατασκευής - τοποθέτησης
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 6. Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ικριωμάτων
 7. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 8. Στοιχεία Μηχανών
 9. Τεχνολογία Κατασκευών
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Καθαριστής – Βαφέας

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στην Βαφή - Καθαρισμό
 2. Μέθοδοι Καθαρισμού και Προστασίας μεταλλικών επιφανειών
 3. Ιδιότητες Υλικών
 4. Κατηγορίες και περιγραφή Καθαρισμού
 5. Εξοπλισμός και λειτουργίες μηχανών Βαφής
 6. Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 7. Διαλύτες και Χημικά
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Μονωτής Πλοίων

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μόνωση Πλοίων
 2. Υλικά και τρόποι συγκολλήσεων – ιδιότητες συγκόλλησης
 3. Εποπτικός έλεγχος συγκόλλησης – αξιολόγηση αποτελέσματος
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Μονωτικά Υλικά
 6. Τεχνική Μονώσεων
 7. Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 8. Ναυπηγική
 9. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης Λεβητοποιός

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μόνωση Πλοίων
 2. Υλικά και τρόποι συγκολλήσεων – ιδιότητες συγκόλλησης
 3. Εποπτικός έλεγχος συγκόλλησης – αξιολόγηση αποτελέσματος
 4. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 5. Μονωτικά Υλικά
 6. Τεχνική Μονώσεων
 7. Περιβαλλοντικά Προβλήματα
 8. Ναυπηγική
 9. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικός Επισκευής – Συντήρησης Μηχανημάτων

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μηχανήματα
 2. Μηχανές Εσωτερικής Κάυσης
 3. Στοιχεία Μηχανών
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Μεταλλικά Υλικά
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Ανακύκλωσης Απορριμμάτων

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μηχανήματα
 2. Μηχανές Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων
 3. Στοιχεία Μηχανών
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Μεταλλικά Υλικά
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων & λυμάτων

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μηχανήματα
 2. Μηχανές Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων & Λυμάτων
 3. Στοιχεία Μηχανών
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Μεταλλικά Υλικά
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί Επισκευής & Συντήρησης σε Μαρίνες για κότερα και σκάφη αναψυχής

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Σκάφη
 2. Κότερα και Σκάφη Αναψυχής
 3. Στοιχεία Μηχανών
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Ναυπηγική
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί κατασκευών, επισκευής & συντήρησης Ξενοδοχειακών Μονάδων σε ξενοδοχεία ξηράς & κρουαζιερόπλοια

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή
 2. Ξενοδοχειακές Μονάδες
 3. Θέρμανση - Κλιματισμός
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Ηλεκτρολογικό Υλικό
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί καινοτόμων εφαρμογών καλλιτεχνίας παραδοσιακών μεταλλικών κατασκευών}Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μεταλλικέ Κατασκευές

 1. Υλικά και τρόποι συγκολλήσεων – ιδιότητες συγκόλλησης
 2. Εποπτικός έλεγχος συγκόλλησης – αξιολόγηση αποτελέσματος
 3. Τεχνολογία Διαμορφώσεων Λαμαρίνας
 4. Τεχνολογία Κατεργασιών με Αποβολή Υλικού
 5. Σχεδίαση Μεταλλικών Κατασκευών
 6. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 7. Στοιχεία Μηχανών Μεταλλικών Κατασκευών
 8. Τεχνολογία Κατασκευών
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Για αναλυτικές πληροφορίες και σχέδιο κατάρτισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας