Σύγχρονες Τεχνολογίες και Λύσεις Πληροφορικής για την Μικρομεσαία Επιχείρηση

 1. Αποτελεσματικά Δίκτυα H/Y (Αρχιτεκτονική Client/Server)
 2. Εξοπλισμός Hardware
 3. O ρόλος του Κεντρικού Εξυπηρετητή (Server)
 4. Απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ στους Client Τεχνολογίες Η/Υ (TFT οθόνες, Touch Screens, Εκτυπωτές κλπ.) Εξοπλισμός Hardware δικτύωσης και αντίστοιχα κόστη Software ERP Συστήματα
 5. Προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
 6. Προγράμματα διαχείρισης των πελατών και αντίστοιχα κόστη
 7. Τρόποι Σύνδεσης στο Internet (Τεχνική προσέγγιση και κόστη)
 8. Εταιρική παρουσία στο Internet
 9. Εναλακτικές Λύσεις και αντίστοιχα κόστη. Έιδικά Θέματα Αποστολή & Λήψη Fax από το PC
 10. Συστήματα Barcode Διαχείριση τιμοκαταλόγων Advanced Office
 11. Συστήματα Συναγερμών Back-up Δεδομένων
 12. Οριζόντιες Δεξιότητες

Χρήση Η/Υ, προγραμμάτων (software) και περιφερειακών Συσκευών για Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 1. Εισαγωγή στην χρήση Η/Υ
 2. Βασικά τμήματα του Η/Υ
 3. Εισαγωγή στα Windows
 4. Εισαγωγή στο Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel
 5. Εισαγωγή στην χρήση e-mail / Microsoft PowerPoint
 6. Χρήση Εκτυπωτών
 7. Εκτύπωση Ετικετών
 8. Εκτύπωση Φακέλων
 9. Εκτύπωση Ομαδικών Αποστολών/ Εγγραφή δεδομένων σε CD/DVD
 10. Αντιγραφή CD/DVD / Σύνδεση στο Internet (software + hardware)
 11. Έξυπνες περιφερειακές Συσκευές (Σαρωτές, Multimedia κλπ.)
 12. Οριζόντιες Δεξιότητες

Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Παρουσίας στις Μηχανές Αναζήτησης του Internet (Search Engine Optimization) και βασικές αρχές Internet Marketing

 1. Introduction to Online Marketing
 2. Introduction to Search Engine Marketing
 3. Implementing a Search Engine Marketing Strategy
 4. Search Engine Optimization
 5. Paid Search
 6. Analyzing Success
 7. Wrapping it up. SEO quick start checklist
 8. Case Studies
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Λειτουργικά συστήματα

 1. Windows: Βασική χρήση
 2. Windows: Εξειδικευμένη χρήση
 3. Windows Server: Βασική χρήση
 4. Apple – MacOs: Βασική χρήση
 5. Apple – MacOs: Εξειδικευμένη χρήση
 6. Apple – MacOs Server: Βασική χρήση
 7. Unix
 8. Linux
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

OFFICE

 1. BΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: σε περιβάλλον Windows και MacOs
 2. Microsoft Word: Επεξεργασία Κειμένου
 3. Microsoft Excel: Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων
 4. Microsoft Access: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 5. Microsoft Power Point: Επεξεργασία Παρουσιάσεων
 6. Microsoft Publisher: Επεξεργασία εντύπου
 7. Apple IWork Pages: Επεξεργασία Κειμένου
 8. Apple IWork Numbers: Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων
 9. Apple IWork Keynote: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες
Εξειδικευμένες δεξιότητες: Microsoft Office Spesialist: Εξειδικευμένες δεξιότητες εφαρμογών Word, Excel, Access, Power Point

Web Development

 1. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Html – Css - Javascript
 2. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress
 3. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Joomla
 4. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Php και MySQL
 5. Ανάπτυξη ιστοσελίδων E-shop
 6. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Adobe Dreamweaver
 7. Ανάπτυξη ιστοσελίδων για κινητές συσκευές
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διαχείριση internet & marketing

 1. Διαχείριση τοπικού δικτύου (server)
 2. Διαχείριση διαδικτυακών server (web server)
 3. SEO: Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης
 4. Διαφήμιση σε Internet & Social Media
 5. Τεχνική Διαφημιστικής Προβολής με E-mail & Newsletters
 6. Τεχνική Διαφημιστικής Προβολής με Google Adwords & Facebook Ads
 7. Affiliate Marketing
 8. Marketing με εφαρμογές κινητών συσκευών
 9. Ηλεκτρονικό εμπόριο
 10. Ασφάλεια Συστημάτων & Δικτύων, Νομοθεσία διαδικτύου
 11. Οριζόντιες Δεξιότητες

Streaming media

 1. Βασική χρήση ηχητικού υλικού για διαδικτυακή χρήση
 2. Βασική χρήση φωτογραφικού υλικού για διαδικτυακή χρήση
 3. Βασική χρήση video υλικού για διαδικτυακή χρήση
 4. Δημιουργία και επεξεργασία πολυμέσων για διαδικτυακή χρήση
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Δίκτυα υπολογιστών

 1. Δίκτυα Υπολογιστών
 2. Διαχείριση Δικτύων
 3. Λειτουργικά συστήματα
 4. Τεχνολογίες internet
 5. Εγκατάσταση Δικτύων
 6. Ασφάλεια Δικτύων
 7. Δομημένη Καλωδίωση
 8. Νομοθεσία Δικτύων
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Κινητή τηλεφωνία

 1. Τηλεπικοινωνίες
 2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 3. Δίκτυα Η/Υ
 4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 5. Τεχνική Επικοινωνίας
 6. Τηλεφωνικά Κέντρα
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ηλεκτρονικό έντυπο

 1. Ηλεκτρονική επεξεργασία Μακέτας (Adobe Illustrator)
 2. Ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας QuarkXpress
 3. Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας / (Adobe Photoshop) για έντυπο
 4. Ηλεκτρονική επεξεργασία ιστοσελίδας για έντυπο
 5. Χρήση και δημιουργία ibook με Adobe Acrobat Pro
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

ΠΟΛΥΜΕΣΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – VIDEO

Μουσική- ηχοληψία

 1. Συνδεσμολογία και Εξοπλισμός ηχογράφησης
 2. Τεχνική Καταγραφής ήχου
 3. Ψυχοακουστική
 4. Ακουστική Χώρου
 5. Εφαρμογές Ηχογράφησης
 6. Djing: ζωντανή αναπαραγωγή ήχου
 7. Live performance: Δημιουργία και εκτέλεση ζωντανής
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Μουσική τεχνολογία

 1. Συνδεσμολογία και Εξοπλισμός μουσικής τεχνολογίας
 2. Γραφή παρτιτούρας
 3. Midi Sequencing
 4. Virtual Instruments
 5. Μουσική Παραγωγή
 6. Ενορχήστρωση Μουσικής
 7. Σύνθεση Μουσικής
 8. Apple Logic Pro
 9. Pro tools
 10. Cubase
 11. Οριζόντιες Δεξιότητες

Φωτογραφία

 1. Τεχνική Λήψης ψηφιακής φωτογραφίας
 2. Επεξεργασία φωτογραφίας
 3. Μοντάζ φωτογραφίας
 4. Adobe Photoshop
 5. Apple Aperture
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Video – Kινηματογράφος

 1. Τεχνική Λήψης ψηφιακού video
 2. Επεξεργασία φωτογραφίας
 3. Μοντάζ φωτογραφίας και video
 4. Δημιουργία videoclip
 5. Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας
 6. Film Scoring
 7. Adobe Premiere
 8. Adobe Director
 9. Apple Final Cut
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες