Α.Σ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΒΟΝΙΤΣΑ)

Η Α.Σ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ Δ.ΑΚΤΙΟΥ" στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας "07 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από αλληλοσυμπληρούμενες δέσμες δράσεων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣ "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

  1. ΝΕΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΣΤΟΣ Α.Τ.Α.Π.
  2. M.K.O «ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
  3. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΝΑΙΤ) Α. Ε. OTA
  5. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε (ANDROMEDA S.A.)
  6. HARCOS Ε.Π.Ε.
  7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ
  9. EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
  10. ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.E. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:
Δράση 1.1. Μελέτη τοπικής αγοράς Ακτίου – Βόνιτσας
Δράση 1.2. Πλάνο προώθησης (promotion guidelines) τοπικών προϊόντων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ:
Δράση 2.1. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου τοπικών και υπερτοπικών φορέων - Λειτουργία ανοιχτού portal διασύνδεσης και διαβούλευσης
Δράση 2.2. Διαμόρφωση και προώθηση ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος - Προώθηση συμμαχιών τοπικής ανάπτυξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Δράση 3.1. Ημερίδες - Έντυπο ενημερωτικό υλικό - ΜΜΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Δράση 4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
Δράση 5.1. Κατάρτιση ωφελουμένων στις «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες»
Δράση 5.2. Κατάρτιση ωφελουμένων στις «Μεθόδους παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης βιολογικών προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Δράση 6.1. Επιχειρηματική συμβουλευτική - Κέντρο υποστήριξης και πληροφόρησης νέων παραγωγών
Δράση 6.2. Επιλογή, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ωφελουμένων
Δράση 6.3. Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών (mentoring)

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ως εταίρος της Α.Σ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης κατάρτισης σε συνεργασία με το ΚΕΚ EUROTEAM.

Αναλυτικότερα στοιχεία και Νέα μπορείτε να αναζητήσετε στο site της Α.Σ ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Σ.